úvodní stránka

Charakteristika hry

Hra se odehrává na bowlingových dráhách. Pro světové turnaje mají tyto dráhy přesně předepsanou délku, šířku i materiál z jakého je dráha vyrobena (stejně jako v našem bowlingovém centru v Litvínově [GSX Tower Down – bezlankový automatický stavěč kuželek s počítáním výsledků ).

Naše dráhy jsou od firmy Brunswick (Muskegon/USA).
Smyslem hry, je hodit bowlingovou kouli tak, aby se koulela od stanoveného začátku dráhy (tzv. čáry přešlapu [Foul]) až na samý konec dráhy, kde je umístěno deset kuželek. Tyto kuželky se hráč snaží srazit. Na sražení těchto deseti kuželek má hráč dva pokusy, po těchto pokusech se zapíší body do speciální tabulky (viz. monitor nad Vaší hlavou). Poté je postavena další kompletní sada kuželek a další hráč má opět dva pokusy. Takto se odehraje deset částí hry [Frames].

Cílem této hry je shodit ve hře co nejvíce kuželek a připsat si tak nejvíce bodů. Maximální bodové ohodnocení je 300 bodů.

Hra

Desetikuželkový sport (bowling) se skládá z deseti částí [Frames].

V každé této části, kromě poslední má hráč dva hody, pokud ovšem na první hod srazí všechny kuželky [Strike], již v této části nehází a pokračuje další hráč.
Dosáhne-li hráč [Strike] (sražení napoprvé všech kuželek) nebo [Spare] (sražení napodruhé všech zbývajících kuželek z prvního hodu), hází v desátém [Frame] třikrát. Každý [Frame] musí všichni hráči ukončit v pravidelném pořadí.

 

Hráči mohou používat svoje vlastní bowlingové koule (Vaše vlastní bowlingová koule se vrátí současně s postavením nové sady kuželek)

Počítání skóre

Skóre se zapisuje do speciální tabulky pro bowling, kterou vidíte na monitoru nad dráhou.

  • Hráč zahraje [Strike], jestliže při prvním hodu v daném [Frame] porazí kompletní sestavu kuželek. Zapisuje se do čtverečku v levém horním rohu příslušného [Frame] jako znaménko (X). Bodový zisk za [Strike] činí 10 plus počet kuželek, které hráč porazí v následujících dvou hodech.
  • V případě, že hráč při hodu přešlápne čáru přešlapu [Foul] nezapočítává se mu žádný bod a v tabulce je tato skutečnost zobrazena znaménkem (F).
  • Porazí-li hráč ve druhém hodu [Frame] všechny kuželky, které zůstaly stát po hodu prvním, dosáhne [Spare]. Zapisuje se znaménkem (/) do čtverečku v pravém horním rohu daného [Frame]. Bodový zisk za [Spare] činí 10 plus počet kuželek, které hráč porazí v následujícím hodu.
  • S výjimkou případů, kdy hráč zahraje [Strike], se výsledek prvního hodu hráče zapisuje do malého čtverečku v levém horním rohu příslušného [Frame] a výsledek druhého hodu se zapisuje do pravého horního rohu. Ihned se též zaznamená součet obou hodů daného [Frame].
  • Pokud není v druhém hodu v příslušném [Frame] poražena žádná ze stojících kuželek, zapíše se do výsledkové tabulky (-).
  • Všechny Vaše dosažené výsledky se zaznamenávají a je možné po skončení hry vytisknout kompletní průběh Vaší hry.

Slovník pojmů

[Bowling] – koulení

[Pins] – kuželky

[Frame] – jedna hra, znamená anglicky "rám", což symbolizuje i rámeček počítací tabulky. Při každém z deseti framů se hráč snaží shodit všech deset kuželek, k čemuž má dva pokusy.

[Strike] – sražení všech deseti kuželek na první pokus (hod)

[Spare] – sražení všech deseti kuželek na dva pokusy pokusy (hody)

[Faul] – přešlap (při přešlapu se nezapočítavají shozené kuželky pro tento pokus)

 

www.rokasport.cz